หน้าแรก

สมาคมจารวี
องค์กรในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมอาชีพหมอนวดไทย ให้เป็นวิชาชีพเป็นที่ยอมรับนับถือ
สมาคมจารวี
ส่งเสริมสามัคคีธรรม รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอื่น เพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย
สมาคมจารวี
ส่งเสริมงานหมอนวดไทย ยกระดับมาตรฐาน และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งอาชีพหมอนวดไทย
previous arrow
next arrow
Slider