เปิดสอนคอร์สหลักสูตรระดับสูง Food & Beverage เรียนระยะสั้น 8 เดือน

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม ร่วมกับ สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย เปิดสอนคอร์ส Food & Beverage หลักสูตรระยะสั้นระดับสูง 8 เดือน เพียง 39,000- จากปกติ 59,000-  เดือนที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เดือน, เดือนที่ 2 ทฤษฏีและปฏิบัติ F&B 1 เดือน, เดือนที่ 3-8 ฝึกงานโรงแรม 4-5 ดาว 6 เดือน เพื่อไปทำงานเรือสำราญหรืองานโรงแรม

โดยมีเบี้ยเลี้ยง 3,000-9,000 ต่อเดือน ฟรี! เครื่องแบบ ที่พัก และหนังสือเรียน จองสิทธิ์ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ ไลน์ gamesom022036 หรือ โทร. 088-231-2477 คุณสมบัติ – การศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า – ส่วนสูงผู้ชาย 155 ซม. ผู้หญิง 150 ซม. – สัญชาติไทย อายุ 18-33 ปี – ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ