นวดไทยพื้นฐาน จบหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 กันยายน 63 อ.สุรศักดิ์ ศรีแจ่มพัน