เรียนนวดไทยพื้นฐาน หลักสูตรพิเศษ 7 วันระหว่างวันที่ 5 พ.ย. – 11 พ.ย. 63

           นวดการเรียนการสอนของสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย เราสอนหลักสูตรนวดไทยพื้นฐาน 2,999 บาทเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน แต่ถ้าเป็นช้าหรือยังไม่มั่นใจในฝีมือตนเอง ไม่ต้องห่วง เราให้ท่านลงทะเบียนเรียนใหม่โดยไม่คิดเพิ่มจนกว่าจะเป็นกันเลยทีเดียว ราคานี้พร้อม “ใบประกาศ2ภาษารับรองและพร้อมขึ้นทะเบียนให้เสร็จสับจากกระทรวง”  สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจลงทะเบียน โทรเบอร์ศัพท์   094-479-8253 คุณสุรกนก หรือ 080-859-1919 คุณก้อย

Message us