รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดตอกเส้น” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 29-30 พ.ย. โดยวิทยากร ธัชกร รุ่งโรจน์