รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “เทคนิคแก้อาการ” จบหลักสูตรเมื่อ 11 ตุลาคม 63 วิทยากร จักริน เสริมพล