รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดกษัย” วันที่ 19-21 ตุลาคม 2566