รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดไทยแก้อาการ” วันที่ 28-29 ธ.ค.64

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

“นวดไทยแก้อาการ” วันที่ 28-29 ธันวาคม 2564

นำการสอนโดย อ.สุเทพ บุญบำรุง, อ.ธัชกร รุ่งโรจน์,คุณสลิลรัตน์  เงางามรัตน์

ณ ร้านจารวี สปา แอนด์ มาสสาจ