รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดกษัย”
จบหลักสูตรเมื่อ 6 ตุลาคม 2566
วิทยากร อ. นาตยา ด้วงยวง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

“นวดกษัย” วันที่ 5-6 ตุลาคม 2565

นำการสอนโดย นางสาว นาตยา ด้วงยวง

ณ ร้านจารวี สปา แอนด์ มาสสาจ