รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “นวดกษัย” วันที่ 5-6 ตุลาคม 65 วิทยากรสอน นางสาว นาตยา ด้วงยวง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

“นวดกษัย” วันที่ 5-6 ตุลาคม 2565

นำการสอนโดย นางสาว นาตยา ด้วงยวง

ณ ร้านจารวี สปา แอนด์ มาสสาจ