รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “กัวซา เพื่อสุขภาพ” วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 65 วิทยากร ธัชกร รุ่งโรจน์