รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย” วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

“การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย” วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

นำการสอนโดย นาย ยศวัฒน์ พรมจรรย์ (อ.ก้อง)

ณ ร้านจารวี สปา แอนด์ มาสสาจ