รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “เทคนิค นวดแก้อาการ 10 โรค” วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

“เทคนิค นวดแก้อาการ 10 โรค” วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

นำการสอนโดย นาย สุรศักดิ์ ศรีแจ่มพัน (อ.หนุ่ม)

ณ ร้านจารวี สปา แอนด์ มาสสาจ