คอร์ส “นวดน้ำมันสปาหินร้อน” รุ่น 3 วันที่ 10-12 ธ.ค.63 โดยวิทยากรสุพัตรา บุญสำเร็จ