คอร์ส “นวดน้ำมันสปาหินร้อน” รุ่น 2 วันที่ 24-26 พย.63 โดยวิทยากรสุพัตรา บุญสำเร็จ