คอร์ส “นวดน้ำมันสปาหินร้อน” รุ่น 1 วันที่ 12-14 พย.63 โดยวิทยากรสุพัตรา บุญสำเร็จ