คอร์ส “นวดกษัย” รุ่น 3 วันที่ 14-15 ธ.ค.63 โดยวิทยากร สุพัตรา บุญสำเร็จ