คอร์ส “นวดกษัย” รุ่น 2 วันที่ 2-3 ธ.ค.63 โดยวิทยากร สุพัตรา บุญสำเร็จ