คอร์ส “นวดกษัย” รุ่น 1 วันที่ 20-21 พ.ย. 63 โดยวิทยากร สุพัตรา บุญสำเร็จ