คอร์ส “นวดกษัย” รุ่น 4 วันที่ 14-15 ม.ค. 64 โดยวิทยากร สุพัตรา บุญสำเร็จ