รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “กัวซา เพื่อสุขภาพ” จบหลักสูตรเมื่อ 19 สิงหาคม 63 วิทยากร ธัชกร รุ่งโรจน์